Välkommen till Focus Värme på Internet

Miljövänliga alternativ för uppvärmning av hus, uterum och stall är något de flesta väljer som första alternativ numera. Fler blir miljömedvetna och föredrar ett värmesystem som främjar hållbarhet över en längre tid. Med dagens teknik framställs fler miljövänliga alternativ på marknaden, vilka speglar kundernas behov av olika slags värmesystem. Med värmeprodukter från Focus kan du minska värmekostnaderna avsevärt på ett effektivt sätt, samtidigt som du är miljövänlig. Genom att exempelvis utnyttja solens värme finns möjlighet att få ner kostnaderna på varmvatten och uppvärmning för olika typer av fastigheter, som i hus och stall.

Focus värme har sedan 50-talet tillverkat och marknadsfört tillförlitliga värmeprodukter på den svenska marknaden.

Här finner Du information om våra värmeprodukter och länkar till andra sidor.

Huvudkontor och lager finns i Partille, där även viss produktion finns. I Stockholm har vi försäljningskontor med lager.

Den största tillverkningen av våra produkter sker i Åbo, Finland. I Finland är produkterna marknadsledande, och säljs under namnet Jäspi-heating.

Focus värme och värmeprodukter

 

D2 Miljö villapanna
– dubbelpannan för miljömedvetna

Beskrivning

D2 Miljö ger dig en utmärkt möjlighet att kombinera olika bränslen. Olje- och vedeldstäder är åtskilda, och går samman i rökkanalen. 6 kW elpatron ingår som standard i pannan. Perfekt för sommarbruk, eller som spetsvärme. En genomströmningsväxlare ger högsta varmvattenkomfort. Varmvattnet värms allt eftersom det tappas, vilket alltid ger friskt varmvatten!

D2 och Miljön

D2 är med ackumulatortank godkänd för vedeldning i tätort. Istället för att elda lite och ofta, så eldar man mycket under en längre tid, och mot en ackumulatortank. Energiinnehållet i veden tillvaratas på bästa sätt, vilket gynnar både husägaren, grannarna och miljön! Lämplig ackumulatorvolym är 500-750 liter.

Ackman 500, 750 B

– lagrar värme från ved, olja, sol och el

Konstruktion

Rektangulär (oval) ackumulator med små yttermått. Ackumulatorn kan tas in genom en 80 cm bred dörr. För att underlätta installationen är alla anslutningar placerade på framsidan av ackumulatorn.

Varmvatten

Hög varmvattenkomfort garanteras tack vare 2 st varmvattenväxlare, som är standard i tanken. Växlarna överför genom direktväxling varmvatten med samma hastoghet som flödet i tappstället. Detta medför en utmärkt värmeskiktning i tanken.

Värmelagring

Det varma vattnet lagras allt eftersom det tillförs. Anslutning för laddning resp. uttag av varmt vatten samt retur av avkylt vatten är placerade så att värmeskiktningen bibehålles i tanken. Detta är en förutsättning för god värmelagring.

Bergvärme

Bergvärme har blivit väldigt populär då man lätt kan få tillbaka sin investering på några år.

Isolering

Den freonfria fabriksisolerade tanken är klädd med vita tunnplåtar som ger en snygg installation. Tack vare den tjocka isoleringen på 70-100 mm är värmeförlusterna minimala.

Solvärme

Miljövänligt och ekonomiskt

Gratis energi

Solvärmen är gratis, och den mest miljövänliga energi som finns idag. Upp till 6 månader om året finns möjlighet till både värme och varmvatten med en solvärmeanläggning. Som bäst kan besparingen med en solfångare uppgå till 400 kWh/m2 och år.

Exempel: En familj på fyra personer kan halvera årskostnaden för varmvattnet med en solfångaranläggning bestående av 5 m2 solfångare och en Focus VLM-beredare om 300 liter.

Hur lagrar man solenergin

Focus Värme har två alternativ för ackumulering av solvärme;
I ett hus med ett vattenburet värmesystem utgår man ifrån en ackumulatortank tillsammans med solfångarna. Då lagras energin från solvärmen till både värme och varmvatten.
För sommarstugan eller i ett hus med direktverkande el, väljer man en varmvattenberedare utrustad med laddslinga för solvärme. Med solens hjälp lagras tappvarmvattnet.
Solvärme

För tappvarmvattnet

Låt solen värma vattnet
Hög varmvattenkomfort är något som de flesta människor tar som en självklarhet. Ta vara på solens strålar och värm tappvarmvattnet. Focus VLM-270 Flex, rostfri varmvattenberedare, och S-350, solfångare, ser till att energin från solen lagras på bästa sätt. Lyser solen med sin frånvaro värmer en elpatron varmvattnet. En solfångare ger i bästa fall 400 kWh/m²/år.

Har huset direktverkande el eller om det finns en sommarstuga med större varmvattenbehov, är Focus Solpaket en bra lösning.

Focus Solpaket nr 1 innehåller:
1 st VLM-270 Flex varmvattenberedare med laddslinga
1 st S-350 solfångare 3,5m²
1 st Solex Reglercentral, styrningsutrustning för solsystemet
1 st Sats takbeslag för solfångare

Villauppvärmning med miljövänliga energilösningar

Med värmepannan D2 Miljö, som kan kombineras med olika uppvärmningsmöjligheter då den har två separerade eldstäder, ökar valfriheten för hur man vill värma upp sin bostad. Man kan välja att elda med pellets, olja eller ved med separata rökkanaler som går ihop längst upp. Med en enkel inställning kan man få pannan att gå över i alternativ uppvärmning när ett alternativ tar slut, utan att behöva riskera att huset eller varma utrymmen i ditt stall kyls ut under de kallare perioderna av året. Pannan har en verkningsgrad på 90% och klarar utan problem de miljökrav vi har i dagsläget.

Varmvatten är något vi använder i alla hushåll i olika situationer men samtidigt är det något vi har svårt att klara oss utan. Vi tvättar, diskar, duschar och använder oss av varmvatten vid en mängd olika tillfällen. D2 miljöpanna kan kombineras med en energisparande ackumulatortank som ger bra uppvärmning av vatten i både hushåll och stall. Våra ackumulatortankar har små yttermått och är lätta att placera. Alla anslutningar finns på framsidan av tanken, vilket underlättar montering. Tillsammans med en miljövänlig tank och solenergi är det här ett välanpassat värmesystem både för uppvärmning och vatten.

Hållbart och ekonomiskt

Att använda sig av miljövänliga, hållbara produkter i ditt hem, garage och stall är bra för miljön. Den som vågar ta steget och bli klimatsmart bättrar dessutom på sin ekonomi och sår fröet till en klokare användning av de produkter som väljs till hemmet. Det här är ett sätt att tänka framåt och bädda för en långtgående hållbarhet. Genom att köpa klimatsmarta system släpps färre miljöfarliga partiklar ut i luften. Detta bidrar till bättre hållbarhet i det samhälle vi lever i och ger dessutom ekonomiska vinster på sikt.

Många har uterum, garageutrymmen och stall på tomten som behöver både värme och varmvatten för delar av utrymmet. Genom att installera solceller på exempelvis taket på byggnaden och koppla ihop dessa med värmesystemet inne i bostaden får man en effektiv uppvärmning. En mindre, separat värmepanna kan installeras tillsammans med en ackumulatortank för att maximera användningen om det behövs. Värmen lagras på ett mycket effektivt sätt med två värmeväxlare för varmvattnet och en elpatron. Dessa ingår i värmepannans system, då de kan vara bra att ha installerade som säkerhetsfunktioner.

Miljövänligt och klimatsmart för framtidens användning

Samhället förändras ständigt och fler får upp ögonen för smarta klimatlösningar. Freonfria produkter och återvinningsmaterial i villa och stall är något alla vinner på i slutändan, eftersom det sliter mindre på vår miljö och naturens resurser. Med de miljökrav som ställs vid installation av värmeprodukter idag kan det vara bra att se om sitt hus för att få ut så mycket som möjligt på ett smart sätt och ändå fortfarande vara ekonomisk. Att använda smarta produkter hjälper till att minska på växthuseffekten och bidrar till en förbättrad miljö.

Stall och villauppvärmning på klimatsmart vis